چیپس

آگوست 10, 2020
چیپس خانگی ترد و خوشمزه

چیپس خانگی ترد و خوشمزه

تهیه کردن یک چیپس ترد و خوشمزه چند تا قلق کوچک دارد. به راحتی می توانید خودتان در خانه یک چیپس خیلی ترد و خوشمزه درست کنید.
مشاهده دستورهای پخت